علی خویه
استاد دانشگاه
ریاست آکادمی مذاکره ایران
مدرس دوره های تخصصی وصول مطالبات و معوقات

تاکنیک های مذاکره برای وصول مطالبات
راهکار های و روش های وصول مطالبات


شماره تماس مستقیم: 09122991608برخی از سازمان هایی که با آن ها همکاری داشته ایم:

بانک پارسیان
بانک تجارت
بانک آینده
چندین شرکت های سرمایه گذاری
و ده ها شرکت پخش